Akut kiertoon

Esimerkiksi sähköpyörissä ja mopoissa käytettäville isoille litiumakuille on avattu huhtikuussa 2020 oma Recser Oy:n ylläpitämä keräysjärjestelmä. Keräyspisteet ja lajitteluohjeet löydät osoitteesta kierratys.info.

mä sivu on alun perin koottu vuonna 2017 toteutettua isojen kuluttajakäytöstä poistuvien isojen litiumakkujen keräyspilottia varten. Keräyspilotin tulosten lisäksi löydät täältä nyt myös tietoa uusista keräyspisteistä.   

Mitä ovat kuluttajakäytöstä poistuvat isot litiumakut?

Kuluttajakäytöstä poistuvilla isoilla litiumakuilla tarkoitetaan tällä sivustolla esimerkiksi sähköisissä liikkumavälineissä kuten sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa käytettyjä akkuja sekä sähkömopoissa ja -skoottereissa käytettyjä käynnistysakkuja. Tunnistat litiumakun Li-alkuisesta merkinnästä valmistajan tarrassa.

Missä voin kierrättää?

Kuluttajakäytöstä poistetut isot litiumakut voi palauttaa muun muassa kunnallisista jäteasemista koostuvaan keräysverkostoon. Lähimmän keräyspisteen löydät kierratys.info-hakupalvelusta.

Toisin kuin esimerkiksi kännyköissä ja työkaluissa käytettyjä pieniä litiumakkuja, isoja litiumakkuja ei saa palauttaa kauppojen paristokeräyslaatikoihin. Litiumakut eivät irrallisina kuulu myöskään kuulu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tai lyijyakkujen keräyspisteisiin. Paristoja ja akkuja ei tule koskaan hävittää sekajätteen mukana.

Muista nämä

  • Teippaa akkujen virtanavat oikosulun ehkäisemiseksi.
  • Käsittele akkuja kolhuja varoen ja suojaa akut auringonpaisteelta ja vesisateelta.
  • Älä yritä irrottaa akkua laitteesta väkisin, vaan palauta mieluummin koko laite maahantuojalle.
  • Tunnistat litiumakut LI-merkinnästä.

Lisätiedot

Keräyspilottiprojektin toteuttivat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja autojen tuottajayhteisöt osittain Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry:n rahoittamana, ja sen tavoitteena oli koota ohjeet siihen, mihin ja miten isoja litiumakkuja voi turvallisesti palauttaa. Lisäksi tavoitteena oli yhdessä keräyspisteiden henkilöstön kanssa oppia tunnistamaan erilaisia akkutyyppejä ja oppia arvioimaan palautuvan akun kuntoa ja mahdollisia turvallisuusriskejä vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Keräystä pilotoitiin lokakuun 2017 loppuun saakka, ja sen jälkeen koottiin yhteen pilotin tuloksia. Keräyspilotin pohjalta Recser Oy alkoi rakentaa keräysjärjestelmää isoille litiumakuille. Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyi Recser Oy:n 27.3.2020 myös teollisuus- ja kannettavien litiumajoneuvoakkujen tuottajayhteisöksi.

Keräyspilotin tulokset

Akkujen keräystä pilotoitiin puolen vuoden ajanminkä aikana niitä palautui pilottipisteille yhteensä 106 kiloa. Akkujen painot vaihtelivat 0,5–5 kilon välillä. Vain noin yli puoleen akuista oli näkyvästi merkitty tieto valmistajasta tai maahantuojasta. Kaikki pilottiin palautuneet akut luokiteltiin ehjiksi eikä yhtään vaaratilannetta aiheutunut.  

Koska pilotissa kerättyjen akkujen määrä jäi pieneksi, niiden kierrättämisen kehittäminen jäi jatkotutkimuskohteeksi.  Pilotin ohjausryhmä päätti testata pilotissa kerättyjen akkujen käyttäytymistä palotilanteessa sekä pilotissa käytettyjen keräysvälineiden toimimista palotilanteessa. Lisäksi pilotin ohjausryhmä toteutti kyselyn kuluttajakäytössä olevien teollisuusakkujen keräysjärjestelyistä muissa Euroopan maissa. 

Palotesteissä todetut asiat

  • Akun varaustaso on merkittävä tekijä akun oikosulun ja siitä aiheutuvan palon kehityksessä
  • Päällisin puolin ehjät akut syttyivät ja paloivat hallitummin
  • Pilotissa käytetyt keräysvälineet (tynnyrit ja metallikaapit) rajoittivat paloja merkittävästi ja olisivat estäneet niiden leviämisen tehokkaasti

Keräyspilotin tuloksista pidettiin: Litium-akut tulivat, olemmeko valmiit? -seminaariin 22.3.2018. Tilaisuuden aineistot löytyvät verkkosivuilta www.trafi.fi – Tietopalvelut – Tilaisuuksien aineistot.

TIEDOTE 22.3.2018: Litiumakuille toivotaan valtakunnallista keräysjärjestelmää

TIEDOTE 26.9.2017: Säilötkö turhaan vanhaa sähköpyörän akkua? Kierrätä se 31.10. mennessä

TIEDOTE 31.5.2017: Kuluttajakäytöstä poistuvien isojen litiumakkujen keräystä kokeillaan pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla

YHTEISTYÖSSÄ